SO CLOSE

SO CLOSE

Teatr Improwizacji So Close powstał w listopadzie 2011 roku. Fluktuacja zasobów ludzkich, chałturzenie to tu, to tam, dużo radości, udział w warsztatach i festiwalach, ukształtowały dziesięcioosobową grupę, w której ostał się tylko jeden mężczyzna.
Aktor w improwizowanej scence buduje przedstawienie na oczach widza, wykorzystując jego sugestie, własną kreatywność oraz wsparcie współimprowizującego partnera. Improwizacja jest metodą szczególną, ponieważ jako jedyna, w tak widoczny sposób, potrafi wydobyć z aktora jego naturalne instynkty, odruchy i reakcje na bodźce, co, jak się okazało, jest niezmiernie ciekawym zjawiskiem w wykonaniu So Close.

Thingplay
Każde słowo ma wiele znaczeń, a każde z nich tworzy osobną historię. „Thingplay” jest formatem, który podążając za wieloznacznością przedmiotów, pozwala odkryć ich historie i historie ich właścicieli. Myślicie, że widzieliście już wszystko? Przyjdźcie na improwizowany spektakl grupy So Close i przekonajcie się, ile inspiracji można zaczerpnąć z jednego słowa sugestii.

fb: So Close